Olete võrguühenduseta.

SOPIPA

Sopipa description

Teie privaatsus on meile väga oluline. Sellest lähtuvalt oleme selle poliitika välja töötanud selleks, et saaksite aru, kuidas me isikuandmeid kogume, kasutame, suhtleme ning avaldame ja kasutame. Järgnevalt kirjeldatakse meie privaatsuspoliitikat:

(1) Enne isikuandmete kogumist või selle ajal teeme kindlaks eesmärgid, milleks teavet kogutakse.

(2) Me kogume ja kasutame isikuandmeid ainult meie poolt määratud eesmärkide täitmiseks ja muudel ühilduvatel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui saame asjaomase isiku nõusolekut või kui seda nõuab seadus.

(3) Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on nende eesmärkide täitmiseks vajalik.

(4) Kogume isikuandmeid seaduslike ja õiglaste vahenditega ning vajaduse korral asjaomase isiku teadmisel või nõusolekul.

(5) Isikuandmed peaksid olema nende kasutamise eesmärkide jaoks asjakohased ning nende eesmärkide saavutamiseks vajalikus ulatuses täpsed, täielikud ja ajakohased.

(6) Me kaitseme isikuandmeid mõistlike turvameetmetega kaotsimineku või varguse, samuti volitamata juurdepääsu, avalikustamise, kopeerimise, kasutamise või muutmise eest.

(7) Teeme klientidele hõlpsasti kättesaadavaks teabe oma poliitikate ja tavade kohta, mis on seotud isikuandmete haldamisega.

(8) Kasutame Google Analyticsit veebisaidi kasutusstatistika kogumiseks, teenuse täiustamiseks ja Google AdWordsi uuesti turundamise funktsioonide lubamiseks. Selleks kasutatakse "küpsiseid" – anonüümse tehnilise teabega tekstifaile. Me ei kogu Google'i uuesti turundamise süsteemi abil tuvastatavat teavet.

(9) Oleme pühendunud oma äritegevusele nende põhimõtete kohaselt, et tagada isikuandmete konfidentsiaalsuse kaitse ja säilitamine.