Jesteś odłączony od sieci.

SOPIPA

Sopipa description

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym opracowaliśmy niniejszą Politykę, abyś mógł zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, komunikujemy i ujawniamy oraz wykorzystujemy dane osobowe. Poniżej przedstawiamy naszą politykę prywatności:

(1) Przed lub w momencie zbierania danych osobowych zidentyfikujemy cele, dla których informacje są gromadzone.

(2) Będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji tych celów określonych przez nas oraz w innych zgodnych celach, chyba że uzyskamy zgodę danej osoby lub zgodnie z wymogami prawa.

(3) Będziemy przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji tych celów.

(4) Będziemy gromadzić dane osobowe w sposób zgodny z prawem i uczciwy oraz, w stosownych przypadkach, za wiedzą lub zgodą danej osoby.

(5) Dane osobowe powinny być adekwatne do celów, w jakich mają być wykorzystywane oraz, w zakresie niezbędnym do tych celów, powinny być dokładne, kompletne i aktualne.

(6) Będziemy chronić dane osobowe poprzez rozsądne zabezpieczenia przed utratą lub kradzieżą, a także nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, wykorzystaniem lub modyfikacją.

(7) Będziemy łatwo udostępniać klientom informacje na temat naszych zasad i praktyk związanych z zarządzaniem danymi osobowymi.

(8) Korzystamy z Google Analytics w celu zbierania statystyk użytkowania strony internetowej, ulepszania naszych usług i włączania funkcji remarketingowych Google AdWords. Odbywa się to za pomocą „cookies” – plików tekstowych zawierających anonimowe informacje techniczne. Nie zbieramy żadnych informacji umożliwiających identyfikację za pomocą systemu remarketingowego Google.

(9) Zobowiązujemy się prowadzić naszą działalność zgodnie z tymi zasadami, aby zapewnić ochronę i zachowanie poufności danych osobowych.