Pomiń nawigację
Jesteś odłączony od sieci.

sans

A Person

Alex

Utworzony

Udział

Skopiuj bezpośredni adres:
https://community.sumo.app/pl/works/sans1
Lub udostępnij w mediach społecznościowych:

Praca zremiksowana

Czy chciałbyś otworzyć pracę w pixel ?

otwarty